Thức ăn thủy sản

Thức ăn thủy sản

chan-nuoi-heo00033312.jpg
23332112.jpg
tuoi-tieu11323110.png
132110320.jpg
tieu-de02030221.jpg

       Hiện tại, chúng tôi cung cấp các sản phẩm là dưỡng chất, men vi sinh hàm lượng cao và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho các loại cá và tôm.

         Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mục đích phòng bệnh trên tôm, cá.