Thức ăn gia súc

Thức ăn gia súc

chan-nuoi-heo00033312.jpg
23332112.jpg
tuoi-tieu11323110.png
132110320.jpg
tieu-de02030221.jpg

               Nguyên liệu là một trong những thành phần gây biến động lớn trong dinh dưỡng của thức ăn. Sự phát triển theo tính chất mùa vụ, vị trí địa lý của vùng, phương pháp chế biến, kích cỡ nghiền mịn và những ảnh hưởng khác, tất cả làm thay đổi thực chất dinh dưỡng hấp thụ vào của heo. 

            Mấu chốt để cấu tạo chương trình cho ăn tối ưu cho heo là khả năng đề ra quyết định chính xác và đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho từng giai đoạn khác nhau của heo.

              Nhu cầu dinh dưỡng của heo tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm giống, mùa vụ, tuổi tác, sức khoẻ gia súc, giai đoạn trong chu kỳ sống.. . 

               Một khẩu phần đồng nhất cho toàn đàn có thể sẽ không đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu khác nhau của tất cả con vật.

            Để cải thiện khẩu phần ăn của heo trở nên đa dạng và  phù hợp theo từng giai đoạn phát triển, cần bổ sung thêm các hương liệu và nguyên liệu mới trong quá trình sản xuất thức ăn.